Pieniądze dla firm na inwestycje w nowe technologie

Każda firma, by mogła utrzymać się na rynku i by możliwe było konkurowanie z innymi, działającymi na nim podmiotami, musi inwestować w swój rozwój, a w szczególności w rozwój w odniesieniu do wykorzystywanych przez nią urządzeń i technologii. W zależności od specyfiki działalności takiej firmy, może być to nowa linia produkcyjna, bądź też postawienie nowej hali, czy też przebudowa zakładu. Możliwości jest tu tak naprawdę bardzo dużo, pojawia się jednak zawsze prędzej, czy później jeden wspólny problem. Są nimi pieniądze.

Skąd brać środki na inwestycje?

Każda firma, by mogła utrzymać się na rynku i by możliwe było konkurowanie z innymi, działającymi na nim podmiotami, musi inwestować w swój rozwój, a w szczególności w rozwój w odniesieniu do wykorzystywanych przez nią urządzeń i technologii

Autor zdjęcia: torkildr

Firmy szukają funduszy korzystając najczęściej z różnego rodzaju pożyczek, bądź też kredytów. Ciekawym rozwiązaniem w takim wypadku, który z pewnością warto jest wziąć pod uwagę jest kredyt technologiczny. Kredyt ten przyznawany jest przedsiębiorcom spełniającym kryteria stawiane mikro-, małym i średnim firmom.

Kredyt technologiczny przygoda z kwaśną sałatką zaciąga się w banku komercyjnym, który ma podpisaną umowę z bankiem Gospodarstwa Krajowego. Bank komercyjny, w imieniu przedsiębiorcy składa wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie tak zwanej premii technologicznej. Jest to bezzwrotna firma wsparcia, którą przeznacza się na spłatę znaczącej części zaciągniętego w banku komercyjnym zadłużenia. Rozwiązanie to jest więc rozwiązaniem bardzo atrakcyjnym i korzystnym dla przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę fakt, że trwa obecnie nadal nabór wniosków i przydzielane są środki z tego tytułu, warto zainteresować się tematem i poczynić starania, by stać się także beneficjentem korzystającym z tych przywilejów.